Neurokirurgi

Neurokirurgiska kliniken i Uppsala svarar för den neurokirurgiska vården i en sjukvårdsregion med ca 2 miljoner människor och många lokala sjukhus (längsta avstånd 300 km). Högspecialiserad vård erbjuds också till patienter från övriga riket och utlandet inom vissa områden, t ex skallbaskirurgi.


Akuta neurokirurgiska patienter transporteras med
sjukhusets intensivvårdshelikopter för neurokirurgi och neurointensivvård.


   Läs mer om neurokirurgi på Akademiska.