Neurointensivvård

Klicka på de röda markeringarna för mer information om övervakningsutrustningen.

Neurointensivvårdens viktigaste uppgift är att förhindra att sekundär hjärnskada uppkommer. Den primärt skadade hjärnan är känslig för alla typer av komplikationer som tillstöter. Sekundär hjärnskada kan orsakas både av intrakraniella komplikationer (blödningar, hjärnsvullnad, epileptiska anfall) och systemkomplikationer (lågt blodtryck, dålig andning, högt blodsocker, feber).

Neurointensivvården inriktas på att förebygga komplikationer och att noggrant övervaka/monitorera patienterna på olika sätt så att eventuella komplikationer upptäcks och kan åtgärdas direkt. Patienternas neurologiska reaktioner kontrolleras och dokumenteras regelbundet. 

Den kliniska övervakningen kombineras med flera olika medicintekniska metoder för kontinuerlig övervakning/monitorering av patienten.

Klicka på de röda markeringarna för mer information om övervakningsutrustningen.

 

Brain tissue oxygen monitoring ICP monitoring S JV oxygen monitoring Neurochemical monitoring Datoriserad presentation och insamling av data

Patient undersöks med datortomografi
Vid misstanke på att t ex blödningen ökat intrakraniellt undersöks patienterna med datortomografi.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

Datortomografibilden till vänster visar en blödning mellan hjärnan och skallbenet.


Blödningen måste opereras bort direkt för att förhindra att sekundär
hjärnskada utvecklas.