Länkar

Uppsala Barin Injury Center (UBIC)
Tvärvetenskapligt nätverk vars syfte är att överföra kunskap från den basala forskningen till neurointensivvården.


Brain IT
Europeiskt nätverk där drygt 20 europeiska neurointensivvårdsavdelningar samlar information
i en gemensam databas.

Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics


Neurokirurgi vid Akademiska sjukhuset

PET Centrum

Protoncentrum - The Svedberg

Intensivvårdshelikoptern


Neurokirurgiska klinikens skallskaderegister


Journal of Neurotrauma

Institutionen för Neurovetenskap