NIVA-forskning

Standardiserat vårdinstruktionsprogram

For att skapa bra vård och goda förutsättningar för forskning på NIVA har ett standardiserat vårdinstruktionsprogram motsvarande ”good laboratory practice” principerna utarbetats och införts på NIVA på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Se exempel på ett vårdinstruktionsprogram

Studier av sekundär hjärnskada och behandlingseffekter
Forskningen på NIVA handlar om att studera hur sekundär hjärnskada uppkommer och kan förhindras samt effekten av olika behandlingsinsatser. Genom att analysera vad övervakningsutrustningen eller bilderna av hjärnan från olika undersökningar visar I samband med att en sekundär insult tillstöter eller olika behandlingar insätts fås en detaljerad inblick vad som händer i den mänskliga hjärnan under sådana förhållanden. På detta sätt kan nya principer och metoder för behandling utvecklas.

 

Sekundär hjärnskada


Datoriserat informationssystem

Den tekniska utrustningen gör det möjligt att kontinuerligt övervaka/mäta det intrakraniella trycket, blodtrycket, hjärnans perfusionstryck, hjärnans kemi, hjärnans elektrofysiologi, hjärnans temperatur, syrgashalten i hjärnan, syrgashalten i venösa blodet från hjärnan, blodflödeshastigheten och det
intrakraniella reservutrymmet och en mycket stor mängd data genereras.


browser

Ett datorsystem har utvecklats och satts upp för insamling, analys och presentation av kliniska data (t ex typ av olycka, fynd på datortomografi), fysiologiska övervakningsdata (t ex intrakraniellt tryck, syrgashalt i hjärnan) och behandlingsdata (t ex uttappning av hjärnvätska för att sänka intrakraniella trycket).


dataskärmar