Länkar


Encyclopedia of Life Sciences
Översiktsartiklar inom biomedicinen.

PubMed

OMIM® - Online Mendelian Inheritance in Man®
Om ärftliga sjukdomar.

Genes and Disease
En samling artiklar som behandlar gener och sjukdomar.