Här har många upptäckter gjorts

Inflammatoriska processer ligger till grund för nästan tre fjärdedelar av alla sjukdomar som mänskligheten drabbas av. Området är enormt och omfattar bland annat hjärt-kärlsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, hudsjukdomar, astma och allergi, infektionssjukdomar samt ledsjukdomar.

I Uppsala finns en ovanligt bred och djup kompetens om diagnostik och behandling av inflammatoriska sjukdomar. Våren 2008 bildar Akademiska sjukhuset ett Centre of Excellence Inflammation för att lyfta fram och samla kompetensen när det gäller avancerad diagnostisering och behandling av patienter med inflammatoriska sjukdomar.

Världsledande metoder
Våra forskare utvecklar ständigt nya diagnostiska metoder och behandlingar som i många avseenden är världsledande. Det nära samarbetet mellan läkare från många olika verksamhetsområden på sjukhuset ger oss unika möjligheter att erbjuda patienter med mycket svårdiagnostiserade och svårbehandlade inflammatoriska sjukdomar hjälp.

Uppsala har en lång och levande tradition av forskning om inflammation och immunmekanismer. Här har många stora upptäckter gjorts.

Ett exempel är allergi- och astmadiagnostiken som utvecklades i Uppsala och blev avgörande för framväxten av Pharmacia. Stora delar av läkemedels- och bioteknikindustrin i staden bygger på diagnostik, och det finns ett nära samarbete mellan sjukhuset, universiteten och industrin.

Ett annat exempel är upptäckter kring T-cellerna och hur de styr inflammatoriska processer. Denna kunskapen har lett fram till revolutionerande behandlingsmetoder. En av våra forskargrupper har utvecklat en behandling där man utnyttjar de inflammatoriska mekanismerna och styr dem till att angripa tumörer. Hittills har metoden provats på enstaka patienter med förbluffande resultat.

Kartläggning av autoimmuna sjukdomar
Ytterligare några pionjärarbeten i Uppsala är kartläggningar av autoimmuna sjukdomar och hur de uppstår, och av den eosinofila cellens och komplementsystemets uppbyggnad och funktion. Tack vare dessa har vi kunnat ta fram avancerade behandlingsmetoder för den allvarliga bindvävssjukdomen SLE och andra autoimmuna sjukdomar. Vi har också kunnat utveckla mer effektiva sätt att förhindra transplantatavstötning.