Forskargruppsledare

Centre of Excellence, inflammation

Samar Basu, oxidativ stress och inflammation

Marie Carlson, Eosinofiler och inflammatorisk tarmsjukdom

Bengt Fellström, inflammatoriska njursjukdomar

Birgitta Heyman, reglering av antikroppssyntes

Roger Hällgren, reumatiska sjukdomar, födoämnesöverkänslighet

Christer Janson, astma och KOL, epidemiologi och remodellering

Sandra Kleinau, kronisk inflammation, autoimmunitet

Olle Korsgren, transplantationsbiologi

Olle Kämpe, autoimmuna polyendokrina sjukdomar

Anders Larsson, inflammationsdiagnostik

Ulla Lindqvist, reumatologi

Bengt Långström, PET imaging

Åsa Melhus, infektionsbiologi

Bo Nilsson, komplementsystemets funktion

Lennart Nordvall, barnallergi

Karlis Pauksen, akuta infektioner

Fredrik Rorsman, genetik och inflammatorisk tarmsjukdom

Lars Rönnblom, systemisk autoimmunitet

Johan Rönnelid, klinisk immunologi

Agneta Siegbahn, koagulation och hjärt-kärlsjukdomar

Jan Sjölin, sepsis

Thomas Tötterman, immunreglering och immunterapi

Per Venge, inflammations- och immunbristdiagnostik