Styrgruppen för CSD

Aggeliki Savvidou Levinsson
Samordnare leg. specialistsjuksköterska

Anki Cetin
Samordnare leg. sjuksköterska

Björn Lindvall
Neurolog, ansvarig CSD Örebro

Cecilia Soussi Zander
Klinisk genetiker, centrumledare CSD Uppsala-Örebro


Besöksadress
Rudbecklaboratoriet
Ingång C11, 1 tr
Dag Hammarskjöldsväg 20

Postadress
Centrum för sällsynta diagnoser
Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala