Sällsyntadagen 28 februari 2018

Sällsynt men inte ovanligt

Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala-Örebro bjuder in till konferens på Rudbecklaboratoriet, Uppsala.

Vi ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om sällsynta diagnoser genom att höra patienter och anhöriga berätta att möta expertteamen för olika sällsynta diagnoser och andra som arbetar inom området.

Program kommer senare.