Att känna igen sig i varandra

Föräldraträffar i oktober 2017

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Uppsala-Örebro inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar.

Välkommen till samtal med andra föräldrar som också relativt nyligen fått en diagnos för sitt barn.

Vår erfarenhet visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap. Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med föräldrar i liknande situation.

Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från Ågrenska.

När?
Vi kommer att träffas vid två tillfällen med några veckors mellanrum.

Träff 1: Torsdag 26 oktober kl 13-16, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjöldsv 20, sal Rosalind(innanför Bistro Rudbeck), Uppsala.

Träff 2: Torsdag 16 november kl 13-16, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjöldsv 20, sal Rosalind (innanför Bistro Rudbeck), Uppsala.

Träffen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.
Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan, läkarintyg kan efterfrågas. Intyg som styrker vid träffarna lämnas av CSD.

Hur anmäler jag mig?
Anmäl ditt intresse till sallsyntadiagnoser@akademiska.se Ange namn, telefonnummer samt vilken diagnos ert barn har.

Kontaktuppgifter till CSD Uppsala-Örebro Telefon:
018-611 11 34 eller 019-602 22 56.
E-post: sallsyntadiagnoser@akademiska.se

Webbsida: www.csduppsalaörebro.se