Lediga tjänster

Tjänst Yrkeskategori Förvaltning Sista ansökan
Sjukvårdens larmcentral söker nya medarbetare
Sjukvårdens larmcentral, verksamhetsområde Ambulanssjukvård
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-31
Sjuksköterska
Psykiatrimottagningen för unga vuxna
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-04-30
Verksamhetschef Kirurgi
Akademiska sjukhuset
Chefer inom hälso- och sjukvård
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-04-30
Biomedicinsk analytiker /Röntgensjuksköterska till nuklearmedicin
Bild-och funktionsmedicinskt centrum, Nuklearmedicin
Röntgensjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-31
Röntgensjuksköterska Neuroavdelningen
Bild- och funktionsmedicin
Röntgensjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Älvkarleby
2017-05-31
Röntgensjuksköterska Msk/Buk
Bild- och funktionsmedicinskt centrum
Röntgensjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-31
Specialistsjuksköterska Psykiatri
Affektiv mottagning 2
Psykiatrisjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-04-30
Specialistläkare Internmedicin
Verksamhetsområde Akutsjukvård och Internmedicin
Specialistläkare
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-17
Ambulansen - Spontanansökan
Ambulanssjukvården Uppsala län
Ambulansen - Spontanansökan
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-10-07
Sjuksköterska Öron- och plastikavdelning
Öron-och Plastikavdelning 85 F
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-19
Sjuksköterska Ortopedens avdelning för ryggkirurgi
Ortopeden
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-02
Hygiensjuksköterska
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-02
Psykolog
Affektiv mottagning 3
Psykologer
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-08
Är du framtidens medicinska sekreterare på Akademiska sjukhuset?
Vårdadministrativ Service
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m fl
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-06-30
Psykolog till BUP:s ätstörningsenhet
BUP:s ätstörningsenhet/öppenvårdsmottagning
Psykologer
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-08
Sjuksköterska BUPs ätstörningsenhet
Barn- och ungdomspsykiatri, Ätstörningsenheten
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-09
Nattsjuksköterska till nya slutenvårdsavdelningen 78C
Verksamhetsområde Blod och tumörsjukdomar
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-08-01
Sjuksköterska till psykiatriavdelning 4A
Sektionen för Beroende- och neuropsykiatri
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-12
Sjuksköterska till psykiatriavdelning 4A
Sektionen för Beroende- och neuropsykiatri
Psykiatrisjuksköterskor
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-12
Sjuksköterska till psykiatriavdelning 4B
Sektionen för Beroende- och neuropsykiatri
Sjuksköterska
Akademiska sjukhuset
Uppsala
2017-05-12