Hur det är att jobba här

Hur det är att jobba här
Vår kultur

Engagemang och kunskap för ett bättre liv
Att med ett starkt engagemang och gedigen kunskap arbeta för ett bättre liv för våra patienter är det som driver oss. Det avspeglas bland annat i vår medicinska specialistkompetens, i våra relationer med personal, patienter och anhöriga samt i vår framtidsanda. Det är också grunden till vår sammanhållning och vår arbetsglädje. Även om vi är ett stort sjukhus arbetar vi alltid nära våra patienter och varandra. Vi har också en lång tradition av att vara först, att ständigt sträva efter att bli bättre och ta alla tillfällen att lära.

Våra kärnvärden
Vår värdegrund bygger på tre kärnvärden- skickliga, ödmjuka och långsiktiga. Det är kärnvärden som alla har stor betydelse för oss och på olika sätt präglar vår miljö. Vi värnar om våra anställdas kompetens och utvecklar ständigt vårt kunnande. Vi bemöter människor med engagemang, respekt och personligt intresse och vi bygger våra åtaganden på samverkan, förtroende och uthållighet.

Värdebaserad vård
För att säkerställa att vi kan erbjuda våra patienter största möjliga värde före, under och efter deras behandling arbetar vi med värdebaserad vård. Det innebär patientcentrerade arbetssätt, fokus på vårdutfall samt mätning och redovisning av mått på kvalitet, upplevelse och utfall. Det handlar om att styra vården utifrån de hälsoutfall som är viktigast för patienterna och skapa stor delaktighet hos teamen för att nå dessa mål.

Våra initiativ

Här kan du läsa om några exempel på de initiativ vi tagit för att höja värdet för både våra patienter och medarbetare.

Hundar skapar mervärde
Hundar i vården- ett arbete som drivs av Mathilda Iversén Ahrén och Josefin Johansson- är ett mycket positivt initiativ. Våra hundar inom den rättspsykiatriska omvårdnaden skapar glädje, förbättrar våra patienters självkänsla och ger dem trygghet. Hundarna har till och med fått vykort med meningar som "tack för att ni finns".

Innovation Akademiska
Avdelningen Innovation Akademiska utvecklar lösningar  för morgondagens sjukvård och vill inspirera våra medarbetare att utveckla sina idéer. Här möts företag, innovatörer och medarbetare i en öppen test- och utvecklingsmiljö. Tillsammans gör vi sjukhuset till en stark framtidsmotor. Ett nytt alternativ till gips, Sveriges första virtuella diabetsmottagning för unga med typ 1-diabetes samt trådlös alkoholmätare och app är några av alla de innovationer som tagits fram här.

Hälsofrämjande arbetsplats
Hälsofrämjande arbetsplats är ett projekt och verktyg för att strukturerat kunna arbeta för ett hållbart arbetsliv. Tillsammans med en tillsatt utvecklingsgrupp och bland annat Friskhuset, arbetar vi här med områden som värdegrund, ledarskap och kommunikation.