Forskning

 Genom åren har våra forskare bidragit till utvecklingen av behandlingar och läkemedel mot många svåra sjukdomar. Vi bedriver världsunika forskningsprojekt inom många medicinska och vårdvetenskapliga områden. Tack vare det kan vi inom flera områden erbjuda unik kunskap, den mest avancerade vården som finns att tillgå idag och de senaste framstegen inom medicinsk forskning.

SCAPIS- som står för Swedish Cardio Pulmonary biolmage Study är ett av alla våra forskningsprojekt.

Centre of Excellence- är ett exempel på områden där vi bedriver världsledande forskning.

Vill du forska?
Spännande! Läs mer om hur du går till väga och våra lediga forskartjänster här:
Att forska på Akademiska sjukhuset

Innovation
Vi arbetar för att hela vårt sjukhus ska vara ett innovationscentrum och en öppen test- och utvecklingsmiljö för medarbetare, företag och innovatörer. Tillsammans kan vi utveckla lösningarna för morgondagens sjukvård. Det finns flera exempel på hur vi arbetar idag och vad som gör oss unika, inte bara i Sverige utan även globalt.

Innovation Akademiska driver vår testbädd för medicintekniska innovationer och lyfter idéer som kan förverkligas. Vi ingår i ett av Europas största life science-kluster där vi fungerar som en väg in för företag i behov av klinisk expertis.

Våra verksamhetsområden
Vi är ett av Sveriges största sjukhus med fördelen att alla våra mottagningar och avdelningar finns samlade inom ett gemensamt område. Våra verksamheter är många och du kan läsa mer om dem här:
Verksamhetsområden