Arbeta hos oss

Akademiska som arbetsplats
Vårt erbjudande

Som medarbetare på Akademiska blir du erbjuden något unikt. Vi är det stora sjukhuset i den lilla staden, med de internationella kontaktytorna och det personliga förhållningssättet. Här blir du en del av en verksamhet som erbjuder sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet. En verksamhet med tillgång till de senaste framstegen inom medicinsk forskning. En verksamhet där vårt engagemang och vår kunskap står som grund i allt vi gör- vi tänker nytt, tar ansvar och är ödmjuka. Vår vardag handlar om människor. Människor som lägger sina liv i våra händer. Det är ett enormt ansvar och vi är stolta över den vård vi ger dem. Tillsammans gör vi livsviktig skillnad.
Vår vision, vår verksamhetsidé och vårt uppdrag
Vi jobbar ständigt för vår vision- att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna och att alltid bidra till ett bättre liv. Vi erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt längs hela vårdkedjan. Vårt uppdrag består av fyra delar: vård, forskning, utbildning och life science.

Vår verksamhet

Här finns en lång traditition av att vara först, att ständigt sträva efter att bli bättre och ta alla tillfällen att lära. Det är bland annat därför vi är ett sjukhus med flera olika roller: länssjukhus, specialistsjukhus och universitetssjukhus med både utbildning och forskning.
Länssjukhus
Med placering i hjärtat av Uppsala tillhör vi Region Uppsala med cirka 350 000 upplänningar. Vi är ett länssjukhus utöver det vanliga eftersom vi erbjuder behandlingar mot sjukdomar bara ett fåtal sjukhus klarar av.
Specialistsjukhus
Vi erbjuder högspecialiserad vård som inom ett flertal områden är världsledande. Det gör att patienter söker sig till oss från hela Sverige och andra delar av världen. Faktum är att en tredjedel av våra patienter är hitresta från ett annat län, en annan sjukvårdsregion eller ett annat land.
Universitetssjukhus med utbildning och forskning
Sedan 300 år tillbaka bedriver vi kliniskt forskning i nära samarbete med Uppsala universitet. Vi har en stor bredd av verksamheter och erbjuder utbildning och forskning av högsta kvalitet. Varje år utbildas cirka 2000 personer hos oss.
Forskning och innovation i världsklass
I 300 år har vi stasat på att bedriva ledande forskning och innovation som förbättrar liv.