Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala - Örebro regionen

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vill förbättra kunskapen och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Dessa är ofta genetiska, har en omfattande symtombild och leder till funktionsnedsättning. Man kan behöva hjälp från många olika specialister under hela livet. Varje enskild sällsynt diagnos är ovanlig, och många av tillstånden uppträder tidigt och varar hela livet.

CSDs syfte är att bidra till en förbättrad situation för barn och vuxna med sällsynta diagnoser, och för deras nätverk.

Vi kan hjälpa dig med vägledning och information om sällsynta diagnoser.

CSD Uppsala-Örebro har vår sjukvårdsregion som huvudsakliga arbetsfält, se karta.

CSD Uppsala-Örebro samarbetar med regionala expertteam där vissa även har ett nationellt ansvar.

Sällsynta diagnoser vad är det? Se film på www.nfsd.se.