Din behandling

Beroende på vad utredningen visar och vad som diskuteras under den uro-onkologiska mottagningen kommer behandling att erbjudas.

Behandlingsalternativen har olika biverkningar och det är ofta flera möjliga, i stort sett likvärdiga alternativ, som erbjuds En sammanvägning görs av alla resultat och fokus är att erbjuda en så effektiv, individualiserad och säker behandling som möjligt.


  • Behandling av lokaliserad prostatacancer

    Det finns tre behandlingsalternativ vid diagnos av lokaliserad prostatacancer: Aktiv monitorering Operation Strålbehandling Vid högre ålder eller andra allvarliga sjukdomar kan så kallad...

  • Behandling av spridd prostatacancer

    Prostatcancer sprider sig (metastaserar) i första hand till lymfkörtlar, bäckenet samt till skelettet, där grogrunden för cirkulerande prostatacancerceller är bra. Direkt överväxt på kringliggande...

  • Behandling av kastrationsresistent prostatacancer

    Kastrationsresistent prostatacancer är ett stadium av prostatacancer där cirka 90 % utvecklar metastaser, främst i skelettet. Med tiden kan cancercellerna bli mindre känsliga för hormonbehandlingen...