Matstrups- och magsäckscancer

För dig som utreds och behandlas för matstrups- och magsäckscancer
Välkommen till Akademiska sjukhusetVälkommen till Akademiska sjukhuset

Här finns information för dig som ska utredas eller behandlas för matstrups- och magsäckscancer.

När du eller din närstående vårdas hos oss ställs du förmodligen inför nya frågor och funderingar.

Här får du som ska opereras veta mer om vilka du träffar på sjukhuset, hur du kan förbereda dig och hur behandlingen går till.

Du är också alltid välkommen att kontakta oss eller ställa frågorna till personal som finns på plats och kan hjälpa dig.

Så går det till hos oss