Lungfunktionsforum

Vi har nöjet att inbjuda till " Svenskt forum för lungfunktionsdiagnostik" som genomförs 22-23 maj 2018 i Uppsala.

Forummötets avsikt är att vara en nationell samlingspunkt för intresserade (såsom metodansvariga för lungfunktionsdiagnostik) kliniska fysiologer och BMA.

Inom lungfunktionsdiagnostiken finns flera nya och nygamla metoder under utveckling och vi ser ett behov av en intresseförening som verkar för utbildning och konsensusarbete samt kan utgöra en kontaktyta där informationsutbyte kring lungfunktionsdiagnostiken kan ske.

Anmälan

 

Kostnad:
1500 kr exklusive moms.
Kostnaden kommer att faktureras. Middag ingår.

Tider:
From den 22/5 kl 12.00 tom den 23/5 kl 15.00

Vi hoppas att detta initiativ ska leda till ett årligt evenemang och en bra plattform för diskussion angående lungfunktionsdiagnostik för kliniska fysiologer.

Vi ser fram emot att träffa er och hoppas också att ni kan sprida denna information till intresserade kollegor!

Varmt välkomna

Andrei Malinovschi och Hans Hedenström,
värdar för "Svenskt Forum för Lungfunktionsdiagnostik"