Inbjudan ST-kurs lungfunktionsdiagnostik 2018

2017-11-22   Kursen är fullbokad!

Datum
5-8 mars 2018
Plats
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Kursledare
Docent/överläkare Hans Hedenström, sektionen för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala
hans.hedenstrom@akademiska.se
Professor/specialistläkare Andrei Malinovschi, sektionen för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset samt Uppsala universitet
andrei.malinovschi@medsci.uu.se

Forskningssekreterare, kontaktperson
Gun-Marie Bodman Lund, telefon 018-611 02 29
gun-marie.bodman.lund@akademiska.se

Målgrupp
I första hand ST-läkare inom klinisk fysiologi samt BMA inom klinisk fysiologi med intresse för lungfysiologi och lungfunktionsundersökningar.

Antal deltagare
24

Innehåll
Grundläggande kunskaper om lungfysiologi samt kunskaper om basala och avancerade lungfunktionsundersökningar såsom: mätning av statiska lungvolymer, dynamisk spirometri, luftvägsmotstånd, kvävgasutsköljning, diffusionsmätning, lungmekanik, provokationstester, impulsoscillometri, utandad kvävemonoxid, lungscintigrafi, ergospirometri och metoder för att mäta lungfunktion hos barn <6 år. Nuvarande riktlinjer för astma och KOL.

Kursen innehåller även demonstration och deltagande i det praktiska utförandet av dessa undersökningar. Dessutom utdelning av fall som skall redovisas gruppvis.

Kursen har betoning på metodiken och tolkning av dessa ovannämnda lungfunktionsundersökningar.

Kursen syftar till att uppfylla del av delmål c9 enligt 2015 års målbeskrivning i Klinisk fysiologi och del av delmål 4,5,7,8,9,11,12 enligt 2008 års målbeskrivning i Klinisk fysiologi.

Preliminärt program

Logi
Bokas och betalas av deltagarna själva

Avgift
8500 kr (exkl moms) som inkluderar lunch, kaffe och kursmiddag.
Kursavgiften faktureras efter anmälan.

Övrigt
Kaffe finns från kl 10.15 och registreringen öppnas kl 10.45
Kursen startar kl 11.15 måndagen den 5 mars 2018 och avslutas torsdagen den 8 mars kl 12.00
Antagning sker enligt ankomstdatum för anmälan.
Läkare under specialistutbildningen kommer att prioriteras.