Kulturdygn 2016
13 april 00:00-24:00

Bild av Niklas SegleviNu är kulturdygnets program tillgängligt (fortfarande kan programpunkter tillkomma). Det innehåller en mängd aktiviteter på temat kultur och hälsa.

En av årets medverkande är Töres Theorell. Läs om hans forskning här. Vi ser också särskilt fram emot att Johan Norberg och Jessica Pilnäs kommer att vara med.

Välkommen till Kulturdygn!

Kulturdygnet arrangeras för att uppmärksamma kopplingen mellan kultur och hälsa och visa vilka resurser Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset har på området.

Kultur är en mänsklig rättighet och en friskfaktor. 

Arrangeras av SKA - Samverkan för Kultur på Akademiska sjukhuset

SKA - Samverkan för Kultur på Akademiska sjukhuset