Preoperativ mottagning

När du som patient skall genomgå en operation kommer du, en tid före operationen, på ett första besök till vår bedömningsmottagning där du träffar en narkosläkare.

Ni går tillsammans igenom din sjukdomsbakgrund och narkosläkaren bedömer vilken narkosmetod som passar bäst i förhållande till din hälsa och den typ av operation som är planerad.