• Mia
  • Konferans
  • Telefon
  • Samtal
  • Ewa

Vårdadministrativ service

Vår vision
"Genom att vara kreativa, innovativa och professionella är
vårdadministrativ service med och utvecklar framtidens sjukvård. Vi känner arbetsglädje och har alla ett gott bemötande till patienter, anhöriga och varandra"

Vårt uppdrag
Vårdadministrativ service ger administrativt stöd och service till läkare, avdelningschefer, vårdpersonal och paramedicinsk personal. Utgångspunkten för vårt arbete är alltid patienten i centrum.

Genom ett professionellt förhållningssätt, kunnande, effektivitet, samarbetsvilja, social kompetens och god kännedom om verksamheten är vi en given resurs i vårdteamet. Vi ger också god service till andra delar av sjukhuset och till våra remittenter.