Urologmottagningen

På urologmottagningen utreds och behandlas patienter med sjukdomar i urinvägarna det vill säga njurar, urinledarna, urinblåsan, prostatakörteln och testiklarna. Urologspecialister samt blivande urologer under utbildning arbetar tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor, som assisterar vid undersökningar och behandlingar.

På mottagningen utförs behandling av sten i urinvägarna med stötvågor (ESWL), storleksbedömning och biopsitagning av prostatakörteln men även riktade biopsier av prostatakörteln med stöd av magnetröntgen (Merginbiopsier). Cystoskopier (både vanliga och med stöd av blåljus), BOTOX-behandlingar i urinblåsan och olika typer av flödersmätningar av urin är exempel på andra undersökningar på mottagningen.

Till sköterskemottagningen kommer patienter för olika behandlingar i urinblåsan, kateterbyten och för att lära sig självtappning av urinblåsan (RIK). På mottagningen finns även våra kontaktsjuksköterskor som har egna mottagningar för cancerpatienter samt uroterapeut som har mottagning för patienter med rubbningar i urinblåsans funktion och inkontinensproblem.

Telefonrådgivning, som bemannas av sjuksköterska, är öppen varje dag.

Patienter remitteras till mottagningen från det egna länet, regionen samt sjukhusets övriga enheter.

Urologmottagningen hittar du lättast via ingång 70, passera hissarna och ta till vänster.