Välkommen till urologavdelning 70E1

Avdelning 70 E1 har 18 vårdplatser och är en kirurgisk enhet med både planerad och akut verksamhet, specialinriktad mot urologi. Utöver detta bedriver vi även akut vård för andra typer av kirurgi. 

Här utreds, behandlas och opereras patienter med sjukdomar i urinvägarna. Vanliga diagnoser är njursten, blåsrubbningar, blås- njur- och prostatacancer. Vi har även en stomimottagning, som tar emot öppenvårdspatienter med urostomi en dag i veckan.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare arbetar tillsammans runt patienten. Ibland anlitar vi också andra stödfunktioner.

Vårt mål är att patienten ska känna sig trygg och väl omhändertagen, få stöd och hjälp till självhjälp för att påskynda sitt tillfrisknande. Vi bedriver ett aktivt utvecklings- och omvårdnadsarbete inom flertalet områden t.ex. smärta, sårvård, trycksår och näringstillförsel. Vi är ett undervisningssjukhus och har studerande från många olika yrkeskategorier som gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Du hittar lättast till oss via ingång 70. I entrén finns bankomat, apotek, kiosk och en cafeteria som även serverar maträtter.