• undersökning1
  • personal1
  • undersökning2
  • reception

Urologi

Verksamhetsområdet urologi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i njurar, urinledare, blåsa, prostata, urinrör, penis och testiklar. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi men många urologiska sjukdomar kan behandlas utan operation.

Vår avdelning 70 E1 och urologmottagningen bedriver förutom basal sjukvård även högspecialiserad vård för Uppsala läns invånare, patienter från vår sjukvårdsregion och i vissa fall från övriga Sverige och utlandet.

I vårt uppdrag ligger att ansvara för både länssjukvård och högspecialiserad vård av riks och regionpatienter samt i vissa fall från utlandet. Vi bedriver dessutom forskning, utbildning och utveckling.


Vägen hit
Vid akuta tillstånd och olyckor vänder du dig till akutmottagning eller Närakuten.