Thoraxoperation

Vår operationsavdelning är en modern högteknologisk enhet med fem operationssalar. Avdelningen ingår som en enhet i verksamhetsområdet thoraxkirurgi och -anestesi och är lokaliserad högst upp i "thoraxhuset". Här utförs huvudsakligen hjärt- och lungoperationer, såsom kranskärlsoperationer, klaffoperationer, förmaksflimmeroperation, lungcanceroperationer och andra ingrepp i thorax (bröstkorgen).

Thoraxoperation, en hjärtoperation

Operationer i övre delen av kroppspulsådern (aortakirurgi) samt inläggning av mekaniska hjärtpumpar genomförs också här. Även mindre ingrepp såsom pacemakerinläggning, intern defibrillator, AV-fistlar och thymusoperationer görs. De flesta operationer utförs planerat under dagtid, men personal för akut verksamhet finns alltid tillgänglig.

Extern pacemaker Reservoar till hjärtlungmaskin. Närbild på operatörer


Här arbetar vi i operationsteam bestående av kirurg(er), operationssköterska, undersköterska, narkosläkare, narkossköterska och perfusionist. Till många av våra ingrepp används hjärt- och lungmaskin som sköts av en perfusionist.

Efter avslutad operation överförs patienten för postoperativ övervakning till vår thoraxintensivvårdsavdelning 50 B1.