Thoraxkirurgavdelning 50 B2/D2

På vår avdelning vårdas patienter som opererats i bröstkorgen, exempelvis hjärt-, lung- och pacemakeropererade patienter samt de som opererats i övre delen av kroppspulsådern.

Blodtrycksmätning

De kommer till avdelningen någon eller några dagar före ingreppet. Efter operationen vistas patienterna på vår thoraxintensivvårdsavdelning (TIVA) några dygn, för att senare återgå till oss för fortsatt vård. Hemskrivning till hemortssjukhus sker när patienten är thoraxkirurgiskt färdigbehandlad. Resan till hemsjukhuset sker vanligtvis med ambulans/lättambulans. För de patienter som bor i Uppsala län blir vistelsen på avdelningen något längre eftersom hemskrivning oftast sker direkt till hemmet.

Tittar på EKG

Vårdavdelningen har 25 vårdplatser och omfattas av planerad och akut verksamhet. Vi finns på Akademiska sjukhusets kärnområde, ingång 50 våning 4 och 6.

Besökstider

Vi har fria besökstider men önskar att patienterna ska ha vila efter lunch, kl. 13-14.

Telefontid

Ingen bestämd telefontid men vi vill helst att ni ringer efter kl.10:00 då morgonronden är klar.