Thoraxintensivvårdsavdelning (TIVA) 50 B1

TIVA 50 B1 är en av akademiska sjukhusets fem intensivvårdsavdelningar. Men här vårdas främst hjärt- och lungopererade patienter samt de som opererats i övre delen av kroppspulsådern. Vanliga operationer är hjärtklaffs- kranskärls- och arytmioperationer. Svårt lungsjuka patienter som har behov av andningshjälp, patienter med svår hjärtsvikt, samt patienter som fått mekanisk hjärtpump behandlas också här. Ibland kan längre avancerad intensivvård krävas. Denna vård är teknik- och personalintensiv.

ECMO-behandling
TIVA utför även behandlingar med ECMO på vuxna patienter både på indikation lungsvikt och hjärtsvikt. Vi samarbetar bl.a. med Astrid Lindgrens ECMO-enhet. När frågor uppstår angående eventuell ECMO-behandling av vuxna patienter på Akademiska sjukhuset eller i regionen bör kontakt tas med oss.

Vårdarbete, överflyttning till säng

Avdelningen fungerar även som uppvakningsavdelning för mindre thoraxkirurgiska ingrepp och undersökningar. Patienter som ej är i behov av avancerad intensivvård, men ändå kräver extra övervakning ligger på någon av våra intermediärvårdsplatser. Avdelningen har 14 vårdplatser. Vi finns på Akademiska sjukhusets kärnområde, ingång 50 våning 6.

Läkemedel måste bokföras

Besökstider

Våra besökstider är fria men passar bäst efter kl 12.

Telefontid

Det går bra att ringa dygnet runt, men undvik helst att ringa mellan kl 6-7 och 21-22.