Osteoporosmottagningen

Osteoporosmottagningen vid Akademiska sjukhuset ansvarar för diagnostik och behandling av metabola bensjukdomar.

Den huvudsakliga uppgiften är att diagnostisera och behandla osteoporos (benskörhet) men även andra skelettsjukdomar, och störningar i kalcium och fosfatomsättningen, handläggs. Utöver sjukvårdande behandling är mottagningen engagerad i kliniska läkemedelsprövningar och i universitetsbaserade forskningsstudier. Osteoporosmottagningen är en självständig enhet inom specialmedicin vid Akademiska sjukhuset, lokaliserad inom Endokrin och diabetesmottagningen.

 Osteoporos


Kontakta oss:
Osteoporosenheten är remissinstans för osteoporospatienter samt patienter med andra metabola bensjukdomar. Vidare bedrivs genetisk analys av olika metabola sjukdomar. Remisser och förfrågningar ställs till:

Telefon: 018-611 43 90

Adress:   Osteoporosmottagningen
                Akademiska sjukhuset
                Ingång 40, 1 tr
                751 85 Uppsala