Välkommen till endokrin- och diabetesmottagningen

Vi är en specialistmottagning för alla former av endokrina och metabola sjukdomar. Personer som bor i länet med diabetes typ 1 och i vissa fall typ 2, har sina regelbundna kontroller och kontakter här.

Kontakta oss gärna via 1177 Vårdguiden (e-tjänst)
Här kan du bland annat: söka rådgivning, förnya recept och hjälpmedel, av- och omboka tid, skicka in en egen vårdbegäran samt komma i kontakt med din diabetessjuksköterska.
Logga in

Vår mottagning deltar liksom de flesta av Sveriges vårdenheter i det nationella diabetesregistret, NDR, som är ett kvalitetsregister för diabetes. Registrets syfte är att främja kvaliteten i vården.