Vad vi erbjuder

Sjukhuskyrkan kan erbjuda:

  • samtal med enskilda och i grupp
  • krisstöd
  • enskild bön, nattvard och bikt
  • gudstjänster, dop och vigsel på sjukhuset
  • medverkan vid avsked och minnesstunder
  • kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner
  • att medverka i utbildningssammanhang och personalgrupper
  • stödgrupper för barn och unga i sorg som förlorat en förälder eller syskon, så kallade zebragrupper.

 

För enskild andakt eller sjukkommunion kontakta oss på 018-611 34 90 eller via sjukhusets växel.