Välkommen till reumatologmottagningen

Vi är den enda specialistmottagningen för patienter med inflammatoriska reumatiska led- och systemsjukdomar i Uppsala län. Besök hos oss sker efter remiss från läkare i primärvård eller från läkare inom andra specialistkliniker. Vi tar även emot patienter på specialistvårds- eller valfrihetsremiss från andra landsting.

De vanligaste sjukdomarna vi handlägger är reumatoid artrit (RA) dvs ledgångsreumatism, psoriasisartrit, ankyloserande spondylartrit, SLE, systematiska vaskuliter som Granulomatös polyangit (wegener), systemisk skleros, myosit m fl tillstånd.

Vi har förutom sedvanliga tider för nybesök även återbesöksmottagning, akuta mottagningstider och injektionstider och en omfattande provtagningsverksamhet för alla patienter som står på långvarig underhållsbehandling med olika reumatologiska läkemedel. För närvarande har vi ca 6000 besök / år.

Våra läkare är dagligen konsulter på övriga sjukhuset och finns även tillgängliga på helger mellan kl 10-12. Sjuksköterskorna deltar aktivt i bla information och rådgivning.

Vår mottagning deltar liksom de flesta av Sveriges reumatologmottagningar i SRQ dvs det nationella kvalitetsregistret för reumatologiska sjukdomar. Detta register innebär också en aktiv patientmedverkan. Med hjälp av PER, patientens egen rapportering, så rapporterar patienten sin aktuella sjukdomsaktivitet via e-tjänster på 1177 inför läkarbesök. Genom SRQ kan vi följa kvaliteten på vårt arbete och vi rapporterar årligen till Socialstyrelsens Öppna Jämförelser.
Reumatologmottagningen uppfyller sedan många år tillbaka kraven för såväl Vårdgaranti som Kömiljard

På mottagningen bedrivs forskning och kliniska prövningar liksom undervisning av blivande läkare och specialister under vidareutbildning.

På mottagningen arbetar:

  • Specialistläkare i reumatologi och läkare under specialistutbildning till reumatologi
  • Mottagningssköterskor
  • Undersköterskor
  • Receptionist
  • Medicinsk sekreterare