Välkommen till dagsjukvården!

Vi finns på plan 5, ingång 30. Här arbetar dagtid 2-3 sjuksköterskor, en undersköterska och en specialistläkare, alla har lång erfarenhet av vård vid reumatisk sjukdom. Ca 2500 patientbesök görs årligen på dagsjukvården. Våra patienter är inte i behov av inneliggande sjukhusvård, men besöken tar oftast längre tid än ett vanligt läkarbesök på mottagningen. Vi har därför 10 (+1) vårdplatser till vårt förfogande.

Hos oss utreds och bedöms patienter med inflammatoriska och icke-inflammatoriska manifestationer vid reumatologisk och dermatologisk (=hud) sjukdom. Vid behov sker detta i samråd med konsultläkare från andra specialiteter. Patienterna kommer från Uppsala län och vår gemensamma sjukvårdsregion- via intern eller extern remiss.

En viktig och stor del av vårt arbete består av infusionsbehandlingar (dropp) med olika läkemedel mot inflammatoriska led- , hud-, muskel-, och systemsjukdomar. Varje månad behandlas i genomsnitt 150 patienter med infusioner hos oss. Patienter som nyinsjuknat i inflammatorisk ledsjukdom kan via dagsjukvård bli bedömda av vårt reumateam som består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, (kurator) och reumatolog. Vi utför även blodprovstagningar, biopsier och ger lokalbehandling för olika hudsjukdomar.