Välkommen till smärtmottagningen

 

Smärtmottagningen tar emot patienter med komplicerade smärttillstånd. Vi gör framför allt bedömningar och föreslår åtgärder. Ibland har vi även möjlighet att ge medicinsk behandling eller teamrehabilitering. 

 

Smärtrehabiliteringens mottagning
En läkare på smärtrehab bedömer vid ett första besök om du som patient skulle ha nytta av en fortsatt rehabiliteringsutredning. Denna utredning görs i så fall av ett team med en kurator, psykolog och sjukgymnast. Tillsammans med läkaren bedöms sedan vilka rehabiliteringsåtgärder som är lämpliga för dig som patient. Teamet kan rekommendera flera olika typer av åtgärder. Detta kan eventuellt vara att delta i något av våra smärtrehabiliteringsprogram.

Hänvisningspil Kontaktinformation för patienter (öppnas på annan sida)