Välkommen till smärtcentrum


Smärta är en av de absolut vanligaste orsakerna för att människor söker sjukvård. Behandling av smärta och dess konsekvenser är alltså en av sjukvårdens viktigaste uppgifter

Verksamheten riktar sig framför allt till dig som bor i Uppsala län. Du som bor i regionen eller övriga Sverige har också möjlighet att komma till vår verksamhet. Vi tar även emot patienter som bor i andra länder.