• Bild 1 Entré A på Samariterhemmet
  • Bild 2 Skylt Samariterhemmet
  • Bild 3 Skylt vid hiss Samariterhemmet
  • Bild 4 Välkommen till mottagningen

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, Samariterhemmet

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad rehabilitering i öppenvård. Vi tar emot dig som är 18 år eller äldre och som t ex har en hjärnskada, ryggmärgsskada, neurologisk sjukdom eller förhöjd muskelspänning/ spasticitet.

Hur får jag kontakt med mottagningen?
Till oss kan du antingen komma på remiss från annan vårdgivare eller söka själv med egen vårdbegäran. Du kan skriva en egen vårdbegäran via E-tjänster på 1177 eller genom att skicka en blankett som finns att hämta under rubriken rehabiliteringsmedicinska mottagningen.
 Blankett för egen vårdbegäran

Var finns vi?
Vår verksamhet finns i centrala Uppsala på Samarieterhemmets vårdcentrum. Vi har öppet alla vardagar.