Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85C

På rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C bedrivs specialiserad rehabilitering för personer som behöver inneliggande vård. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada och ryggmärgsskada (spinalskada).

Vi tar emot patienter som är 18 år och äldra. Här rehabiliteras huvudsakligen personer som är bosatta i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

På avdelningen finns 18 vårdplatser och vi finns på Akademiska sjukhsuet, ingång 85, våning 7