Välkommen till verksamhetsområdet rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum

 
Verksamhetsområdet har två kliniska huvudområden
 Rehabiliteringsmedicin

 Smärtcentrum