• Ingång 70
  • 70 huset
  • Psykiatrins hus
  • Ingång 10
  • Presenter

Receptioner

Receptionerna vid ingång 70 och ingång 10 finns till för såväl patienter på Akademiska sjukhuset som för anhöriga och besökare.

Du kan vända dig hit för att ...

  • få hjälp med att hitta rätt på sjukhuset
  • få svar på allmänna frågor
  • köpa parkeringskort till områdets parkeringsplatser
  • köpa diverse presentartiklar

 
Entrédörren till ingång 70 är öppen mellan kl 6 och 21.

Välkommen att besöka oss!