Psykosmottagningen för vuxna

Psykosmottagningen för vuxnas upptagningsområde är Uppsala kommun och Knivsta kommun.

Vi vänder oss till personer över 18 år med psykossjukdom.

Vi erbjuder utredning, behandling, omvårdnad och psykiatrisk rehabilitering. Vi erbjuder även stöd till närstående.

På teamen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, dietist och sekreterare.

Alla patienter som kommer till oss tilldelas en ansvarig läkare och en samordnare, som ansvarar för att patienten får de insatser som hon eller han behöver. Teamen har ett nära samarbete med heldygnsvården.

Kontakten med vår mottagning kan se olika ut beroende på individuella behov.

Målsättningen är att patienten med hjälp och stöd ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Förutom den individuella kontakten med samordnare, läkare, kurator så erbjuder vi olika gruppverksamheter, som kan variera från termin till termin.

Vi samarbetar med andra vårdgivare och vårdgrannar.