Psykiatriavdelning 1

Psykiatriavdelning 1 är en specialiserad avdelning som erbjuder akut och planerad heldygnsvård till patienter från 18 år med psykos.
På avdelningen utreds och behandlas psykos, schizofreni och schizoaffektiva tillstånd.
Här arbetar vi i team med läkare, sjuksköterskor, skötare och kurator där varje patient har tillgång till medicinsk vård, omvårdnad och psykosociala insatser utifrån sitt behov.

Arbetet sker i nära samverkan med verksamhetsområdets öppenvårdsmottagningar, mellanvårdsavdelning med dagsjukvård, närstående, kommunerna med flera.
Under vårdtiden deltar öppenvården i vårdplanering och träffar patienter regelbundet för att arbeta för en obruten vårdkedja.