Psykiatri

Välkommen till psykiatrin
Så söker du vårdkontaktSå söker du vårdkontakt

PyramidPsykiatrin är speciallistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. Till psykiatrin kommer du med remiss eller söker själv om du har akuta besvär.   

 

 

Primärvården/din vårdcentral är första linjens psykiatri.Vänd dig hit för att få hjälp med milda till måttliga psykiska problem.

 

 

Om du är osäker vart du ska vända dig, kontakta 1177.

Våra mottagningar och avdelningarVåra mottagningar och avdelningar

Din kontakt med psykiatrin