Plastikkirurgmottagningen

På mottagningen bedrivs högspecialiserad vård för Uppsala läns invånare, patienter från vår sjukvårdsregion, övriga Sverige och utlandet.

Här utförs rekonstruktiv plastikkirurgi vilket innebär att återskapa patientens funktionalitet och utseende efter tumörsjukdom, svåra kroppskador eller missbildningar.
Under "tillstånd och diagnoser" kan du läsa mer om de olika ingreppen samt vilka kriterier som gäller för att få genomgå operation. Vi utför inga skönhetsrelaterade ingrepp.

På mottagningen passerar ca 150 patienter i veckan, både barn och vuxna. Arbetet på mottagningen sker genom tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vården bedrivs utifrån kvalitetssäkrade vård flöden med fokus på hög kvalitet, trygghet och respekt för dig som patient.