Välkommen till käkkirurgmottagningen!

Med stor kunskap, erfarenhet och kompetens ser vi till att patienten får bästa vård. Vi vill verka för en patientfokuserad, högkvalitativ vård inom vårt kompetensområde.

Vi som tar hand om dig är käkkirurger, käkortopeder, sjukhustandläkare, tandhygienist, tandtekniker, sjuksköterskor och specialisttandsköterskor.

 • Käkkirurgi
 • Käkortopedi
 • Oral medicin
 • Käk- och ansiktsröntgen
 • Jourverksamhet


Käkkirurgens huvuduppgifter är att

 • erbjuda länets invånare bra specialistvård
 • snabbt erbjuda konsulttjänster och svara för utbildning
 • bedriva utvecklings- och forskningsarbete inom prioriterade områden


Vi strävar efter att

 • ha korta väntetider
 • patienten ska möta samma specialist
 • vård och service ska infrias vid varje behandlingstillfälle
 • erbjuda akutbehandling dagtid


Samarbetet med övriga sjukhuset samt kopplingen till den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet medför en stimulerande utveckling och garanterar tillgång till högspecialiserad vård i livets olika skeden.