Skållskador på barn

I Sverige drabbas runt 2 600 barn av brännskador varje år. Flertalet är under tre år och den vanligaste orsaken är heta vätskor.

Skållskador är 100 % undvikbara
Barn är av naturen nyfikna men har liten förståelse för att något kan vara farligt. Därför måste alla vuxna övervaka barnet så att de inte utsätter sig för fara. Små barn har mycket tunnare hud än vuxna och skadas lättare av varma vätskor och heta ytor.

En mugg med varm vätska kan skada 30% av ett litet barns kropp. De flesta skåll- och brännskador på små barn sker i hemmet och då framförallt i köket:

  • 40% beror på skållning
  • 60% är under 3 år


Om olyckan är framme och du behöver råd – ring 1177.
Vid akuta skador där snabb hjälp behövs – ring 112.