När ska du komma till oss?

Om du har fått en ytlig brännskada som gör att huden är röd och öm behöver du inte söka vård. Men om du har bränt huden så mycket att det har bildats blåsor och om brännskadan samtidigt är så utbredd att den är större än den egna handen, bör man alltid kontakta vården. Det gäller också om brännskadan inte har läkt inom två veckor.

Om brännskadan sitter på ett känsligt område, till exempel i ansiktet, på könsorgan, händer, fötter eller över stora leder. Det vill säga axlar, armbågar, höfter eller knän ska du söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Detsamma gäller om ett litet barn har fått en brännskada.

Du ska också söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du fått brännskador som orsakats av kemikalier, elektricitet eller om du har andats in brandrök eller andra kemikalier.

Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få råd.

De flesta brännskador är lindriga

Om du får en brännskada handlar det ofta om ytliga skador som du kan sköta själv och som läker ganska snabbt. Men du kan också få omfattande skador som kan kräva vård på sjukhus.

Ytliga brännskador läker inom cirka två veckor. Brännskador som inte har läkt inom denna tidsperiod är djupare och kan behöva opereras, men det behöver inte betyda att man måste läggas in på sjukhus.

I Sverige vårdas varje år ungefär 1300 personer på sjukhus för brännskador. Ungefär tre av fyra brännskadade som behöver sjukhusvård är pojkar eller män. Hos spädbarn och äldre människor är fördelningen jämnare mellan könen.