För dig med färsk brännskada

Vänd dig i första hand till 1177 Vårdguiden, alternativt närmsta akutmottagning eller vårdcentral.

Vid behov kan de remittera vidare till oss på brännskadecentrum för handläggning. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. Läs mer om egen vårdbegäran.

På 1177 Vårdguiden finns information om vad du själv kan göra för din brännskada.