Brännskadans allvarlighetsgrad - utbredning och djup

Hur kan man beskriva/dela in brännskadan?

Detta kan göras på flera sätt. Vanligast är att göra en indelning med avseende på djup respektive med avseende på den yta som drabbas.

Djupindelningen grundar sig på hudens anatomiska lager. En tidigare vanlig beskrivning var att dela in brännskador i första, andra och tredje gradens brännskada. Den indelningen används mer sällan, då man numera beskriver skadorna som överhudsskada (ytlig) delhudsskada, djup delhudsskada och fullhudsskada enligt nedan.

Gammal beteckning Ny beteckning  Läkningsförlopp
Första gradens brännskada Överhudsskada (ytlig)
 Läker själv
Andra gradens brännskada Ytlig delhudsbrännskada  Läker själv
Andra gradens brännskada Djup delhudsbrännskada  Behöver ofta kirurgisk hjälp
Tredje gradens brännskada Fullhudsskada  Behöver kirurgisk hjälp

 

Vid ytliga brännskador har skadan endast drabbat överhuden, men det sker en viss inflammationsreaktion i läderhuden som syns i form av svullnad, rodnad och ömhet. Solbränna brukar vanligen vara av detta slag.

OBS!
Realistiska brännskadebilder, känsliga personer varnas!
        

Fortsätt