Vanliga frågor och svar

För dig som har blivit remitterad men inte besökt oss
Du kommer per telefon erhålla tid för besök.

För dig som inte har blivit remitterad till oss
Du kan ta kontakt med oss, se telefonnummer under kontaktuppgifter.

För dig som har varit hos oss/är under pågående behandling
Följ de behandlingsråd du erhållit.