Vilka träffar jag vid mitt besök?

Multidisciplinärt team
Brännskadecentrum jobbar med så kallade mulitdisiplinära team. Flera yrkeskategorier jobbar i ett nära samarbete för att kunna ge dig den bästa vården. Under vårt morgonmöte går teamet igenom ditt fall, så att vi kan ge dig den bästa vården.

Plastikkirurg
Plastikkirurgens uppgift är att bedöma dina brännskadors omfattning, allvarlighetsgrad och i samråd med dig som patient utarbeta en vårdplan för hur brännskadorna skall behandlas. Läkaren kommer även att bistå dig med recept och sjukskrivning. Vi eftersträvar att du skall möta samma läkare under din behandlingsperiod, men kan inte garantera det.

Sjuksköterska
På mottagningen jobbar två sjuksköterskor. De hjälper dig att rengöra dina brännskador och i samråd med läkare välja ut lämpliga förband till dina brännskador. Sjuksköterskan hjälper dig att boka återbesök och är behjälplig med att ordna dina transporter.

Undersköterska
På mottagningen jobbar flera undersköterskor. De assisterar vid undersökning och omläggning av brännskador.

Narkosläkare och narkossjuksköterska
Narkospersonalens uppgift är att ge dig en säker och effektiv smärtlindring vid undersökning och omläggning av brännskador. Vi eftersträvar att ge dig bästa möjliga smärtlindring, vilket kan utföras på flera olika vis beroende på brännskadans allvarlighetsgrad och utbredning.